guitar

Samarjit Singh

"No Pain. No Gain"

Kuala Lumpur, Malaysia

Chitarra

Samarjit Singh

"No Pain. No Gain"

Classic rock