singer

Shajahan Abdul Kareem

Sharjah, India

Voce

Shajahan Abdul Kareem

I like to sing Bollywood 90 melodies

Sing